Wiihaga Samfällighet
Det barnvänliga boendet mitt i Alnö centrum

Info

Info om Wiihaga Samfällighet

Den ”täta delen” av området Wiihaga byggdes 1973-74 och består av 133 fastigheter fördelade på två olika hustyper.
Wii-hus som är 1-planshus i vinkel, på 115 m2 och Haga-hus, 1½- planshus på 140 m2.
Tomterna är alla ca 450 m2.

Varje hushåll är tilldelad bilplats för 1 st fordon i carport vid infarterna till området. Där finns även ett antal gästparkeringar.
Området omfattar fyra vägar, Fiskebåtsvägen, Motorbåtsvägen, Ångbåtsvägen och Lastbåtsvägen.

Vid Fiskebåtsvägens infart finns Äppellunda dagis och intill ligger Alnö IF's fotbollsanläggning Äppellunda.
Området förvaltas av samfälligheten, genom styrelsen, som svarar för de gemensamma ytorna inom området.
Gräsområden som ska klippas, vägar som ska plogas och sandas, vägar och bilparkeringar som ska underhållas, lekplatser som ska vara ändamålsenliga och gatubelysning som ska lysa under de mörka tiderna på dygnet m.m.

Samfälligheten har årsmöte i mars-april. Då väljs den styrelse som svarar för områdets skötsel och då fastställs också den avgift som ska täcka driftskostnader och investeringar i området. Detta kräver att vi tillsammans måste visa varsamhet för att hålla våra gemensamma kostnader nere.

Varje vår krattar ett ungdomslag från Alnö IF vårt område och gör det fint inför sommaren.

Samfälligheten har under åren även ordnat många andra trivselarrangemang.
Vi har genomfört bl.a. julgransplundring, midsommarfirande, medlems-, surströmmings- och grillfester, loppis m.m.